Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik, telefonicznie pod nr telefonu: 413542076, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować: pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik, telefonicznie pod nr telefonu: 413542076, drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze,
  b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody, w przypadku min. danych wrażliwych,
  c) Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974r.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu tej rekrutacji, przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych