Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Grabka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 354-20-76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 - 020 Chmielnik
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 354-20-76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik

Budynek administracji umiejscowiony jest poza ogrodzeniem dps, jest dwukondygnacyjny. Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd zewnętrzny (prowadzący do wejścia głównego) zabezpieczony barierką. Drzwi wejściowe nie rozsuwają się samodzielnie. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika. Ciągi wewnętrzne mają odpowiednią szerokość do poruszania się osób na wózkach, Pomieszczenia do przyjmowania klientów usytuowane są na jednym poziomie. Toaleta przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku i jest na tym samym poziomie, na którym znajdują się pomieszczenia wewnątrz budynku.

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem ds. dostępności. Konieczność skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

W przypadku zaistnienia konieczności, Dom zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Przed główną bramą DPS znajduje się parking, na którym wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością oraz parking dla rodzica z dzieckiem.

Budynki mieszkalne DPS.

Pokoje mieszkalne rozmieszczone są w czterech budynkach wielokondygnacyjnych, w których również znajdują się pokoje dziennego pobytu i stołówki. Przed wejściem do każdego budynku znajdują się schody oraz podjazd zewnętrzny (prowadzący do wejścia głównego) zabezpieczony barierką. Drzwi wejściowe do budynków nie rozsuwają się samodzielnie. Drzwi w budynkach oraz ciągi wewnętrzne mają szerokość dostosowaną do poruszania się osób na wózkach. Pomieszczenia (w tym łazienki) dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe z podwójnymi poręczami. We wszytkich budynkach znajdują się windy wewnętrzne łączące kondygnacje. Windy posiadają przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.

Sale terapii zajęciowej znajdują się w dwóch osobnych budynkach. Do jednego z budynków prowadzą schody oraz podjazd zewnętrzny (prowadzący do wejścia głównego) zabezpieczony barierką. Drzwi wejściowe do budynku nie rozsuwają się samodzielnie. Sala zajęciowa oraz toalety dostosowane są do osób z niepełnosprawnością. Drugi budynek jest parterowy. Nie posiada toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie dps znajduje się kaplica, która nie ma żadnych barier architektonicznych. Nad kaplicą, na pierwszym i drugim piętrze usytuowane są sale rehabilitacji. Pomieszczenia połączone są korytarzami z oddziałem III i IV. Posiadają toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.


Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

czytaj więcej

Postępowanie skargowe / Wniosek o zapewnienie dostępności

Postępowanie skargowe / Wniosek o zapewnienie dostępności

czytaj więcej

Plan działania


Plan działania

czytaj więcej

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych