Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej
(wynikająca z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego
w art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zwanego dalej RODO)


Administratorem Danych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z siedzibą w Łagiewnikach nr 73, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 - 20 -76.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem tel. 41 354 - 20 -76 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Państwa dane osobowe oraz Państwa przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym realizacji wniosków o zapewnienie dostępności;
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa przedstawicieli ustawowych jest art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz art.18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. DZ. U. z 2019 r. poz. 848);
  3. Podanie przez Państwa oraz Państwa przedstawicieli ustawowych danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej. Niepodanie danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz realizację Państwa wniosków o zapewnienie dostępności;
  4. W przypadku pozostałych danych osobowych, podanie ich jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności;
  5. Przysługuje Państwu oraz Państwa przedstawicielom ustawowym prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
  7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
  8. Odbiorcami Państwa oraz Państwa przedstawicieli ustawowych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a podmiotem;
  9. Administrator nie przetwarza Państwa oraz Państwa przedstawicieli ustawowych danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  10. Administrator nie przekazuje Państwa oraz Państwa przedstawicieli ustawowych danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych