1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
  2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.,
  3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznym;
  6. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego PS.II.9423.2.7.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wydania zezwolenia Powiatowi Kieleckiemu na prowadzenie Domu na czas nieokreślony;
  7. Statut Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z dnia 28 kwietnia 2006r.;
  8. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych