Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ma nieograniczone możliwości kontaktów z rodziną i znajomymi za pomocą ogólnodostępnych środków komunikacji tj. listownie, telefonicznie oraz w przypadku posiadania umiejętności korzystania z komputera e-mailowo.

W przypadku, kiedy mieszkaniec ma trudności np. nie potrafi czytać, pisać lub nie umie obsługiwać środków łączności, w utrzymywaniu kontaktów z bliskimi pomaga mu personel Domu (pisanie i czytanie listów, wykonywanie połączeń telefonicznych).

Każdy mieszkaniec ma prawo do okresowego przebywania poza placówką w celu odwidzenia rodziny. Udzielanie urlopów reguluje oddzielna procedura.

W celu podtrzymywania więzi mieszkańców z bliskimi, raz w roku (czerwiec), Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach organizuje imprezę integracyjną pn.: "Bądźmy Razem".

Ta cykliczna impreza to spotkanie rodzin i podopiecznych placówki, podczas której mieszkańcy Domu wraz z ich bliskimi i zaproszonymi gośćmi mają możliwość spędzić czas w miłej atmosferze. Uroczystości towarzyszą wystawy prac mieszkańców Domu, konkursy, prezentacje muzyczne i występy artystyczne oraz pokazy (straż, policja, grupy paramilitarne).

Rodziny mieszkańców Domu mają nieograniczoną możliwość uzyskania informacji na temat swoich bliskich poprzez kontakt osobisty, listowny, telefoniczny czy e-mailowy.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, upoważnieni do tego pracownicy Domu niezwłocznie przekazują rodzinie podopiecznego informacje o bliskim. Szczególnie dotyczy to pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca, przewiezienia go do szpitala czy zgonu.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych