Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. Placówka posiada 185 miejsc dla mężczyzn, w tym:

- dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 103 miejsca,
- dla osób przewlekle psychicznie chorych - 82 miejsca.

Dom spełnia wszystkie standardy określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r., a oferta usług dostosowana jest do potrzeb, możliwości i oczekiwań podopiecznych.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, medyczne i rehabilitacyjne. Sale rehabilitacji wyposażone są w nowoczesny sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia plastyczno–manualne, teatralno–muzyczne, kulturalno–rekreacyjne i sportowe.

Ponadto prowadzona jest działalność Klubu Olimpiad Specjalnych (tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka). Podejmowane działania mają na celu uzyskanie jak najlepszego stanu fizycznego i psychicznego podopiecznych oraz ich integrację ze środowiskiem. Dom organizuje dla mieszkańców liczne imprezy kulturalne i sportowe oraz wycieczki. Raz w roku organizowany jest festyn rodzinny pn.: "Bądźmy Razem", w którym z roku na rok uczestniczy coraz więcej rodzin.

Personel Domu to wykwalifikowana kadra nastawiona na budowanie dobrego i życzliwego klimatu w placówce oraz świadczenie podopiecznym wszechstronnej pomocy i wsparcia w zaspakajaniu ich potrzeb.

Mieszkańcy zakwaterowani są w czterech budynkach. W każdym z nich znajdują się jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje mieszkalne z łazienkami.

Oddział Nr I mieści się w dwukondygnacyjnym budynku (po zabytkowym spichlerzu), który wpisany jest do rejestru zabytków. Oddział przeznaczony jest dla 18 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Oddział Nr II, w którym mieszka 45 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku Nr 2 oraz w budynku Nr 2A stanowiącym połączenie między budynkiem Nr 2 i trzykondygnacyjnym budynkiem Nr 3, w którym znajduje się Oddział mieszkalny Nr III przeznaczony dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych.

Oddział Nr IV z 85 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Obiekty wyposażone są w instalację przyzywową, system oddymiania klatek schodowych oraz windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

W Domu znajdują się:

  • jadalnie – we wszystkich oddziałach,
  • gabinety medycznej pomocy doraźnej – we wszystkich oddziałach,
  • sale dziennego pobytu (świetlice) – w każdy oddziale,
  • sale rehabilitacji,
  • sale terapii zajęciowej,
  • kuchenki pomocnicze,
  • pomieszczenia do prania i suszenia,
  • palarnie,
  • pokój gościnny,
  • kaplica.

W każdym oddziale mieszkalnym znajdują się kuchenki oddziałowe, w których dokonuje się porcjowania i rozdzielania posiłków dostarczanych z kuchni głównej, znajdującej się w oddzielnym budynku.

Na terenie Domu znajduje się pokój gościnny, z którego mogą korzystać rodziny i znajomi naszych podopiecznych podczas odwiedzin.

Dom posiada również budynek administracji, oczyszczalnię ścieków, olejową kotłownię oraz agregat prądotwórczy.

Placówka usytuowana jest na działce o powierzchni 5,96 ha z czego 2,25 ha stanowi zabytkowy park.

W 2015 r. w Domu nadal wdrażano standardy obowiązujących usług w domach pomocy społecznej, mające na celu poprawę instytucjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. W zakresie podnoszenia jakości usług świadczonych przez placówkę, DPS w Łagiewnikach przystąpił do realizacji projektu:

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzanie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach”.

Nowoczesny kompleks sportowy znajdujący się w naszej placówce, składający się z boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni dookólnej i innych urządzeń sportowych powstał dzięki Szwajcarsko – Polskiemu Programowi Współpracy.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych