Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

„Otwarte Serca” jest:

  1. Wszelka pomoc mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz osobom samotnym, bezdomnym i potrzebującym pomocy z terenu Powiatu Kieleckiego.
  2. Nadawanie pierwszorzędnej wagi sprawom pomocy społecznej.
  3. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dobroczynności, wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, itp.
  4. Podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie na problemy ludzi potrzebujący pomocy.
  5. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do lepszej dbałości o interesy mieszkańców Domu i skuteczniejsze zaspokajanie ich potrzeb, zwłaszcza integracji z otwarty środowiskiem.
  6. Wypracowanie skutecznych metod działania.

Główną formą działalności Stowarzyszenia jest realizacja projektów mających na celu integrację mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ze środowiskiem.

Podejmowane przez Stowarzyszenie działania umożliwiają w sposób pożyteczny i zorganizowany zagospodarować czas wolny mieszkańców a także pozwalają na integrację młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Wpływają na poprawę stanu psychoruchowego podopiecznych Domu i zachęcają ich do uprawiania sportu.

W projektach współpracujemy z domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, z młodzieżą szkolną oraz Chmielnickim Centrum Kultury.

Na działalność Stowarzyszenia pozyskujemy środki finansowe z jednostek samorządu terytorialnego, tj. Starostwa Powiatowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz firm i osób fizycznych.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych