Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serca” od wielu lat organizuje masowe integracyjne imprezy plenerowe dla osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej. Mamy duże doświadczenie w organizacji tego typu spotkań i zawodów sportowych. Dużym powodzeniem wśród mieszkańców i zaproszonych gości cieszą się:

 • Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
 • Festyn rekreacyjno – sportowy „Sprawni z Niepełnosprawnością”,
 • Festyn rodzinny „Bądźmy Razem”,
 • Projekt „Poznajemy przyrodę i zabytki województwa świętokrzyskiego”,
 • Projekt „Poznajemy instytucje i zabytki Kielc”,
 • Wojewódzki Turniej Osób Niepełnosprawnych w Bocce,
 • Projekt „Jedz zdrowo, żyj na sportowo”,
 • Projekt „Poznaj, zaakceptuj i pomagaj”,
 • Wojewódzki Plener Malarski Osób Niepełnosprawnych.

Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie na przestrzeni ostatnich lat:

W 2017 roku były to:

 • 4 czerwca - Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” dla mieszkańców dps i ich rodzin, w którym wzięło udział ponad 300 osób,
 • Program „Poznajemy instytucje i zabytki Kielc”, - dofinansowanie ze świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
 • 7 września - VIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2017 - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kielcach,
 • 15 września - Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Sprawni z niepełnosprawnością”, - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego.

W 2018 roku były to:

 • 17 czerwca - Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” dla mieszkańców dps i ich rodzin, w którym wzięło udział ponad 350 osób,
 • Program „Poznajemy przyrodę i zabytki woj. świętokrzyskiego” - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego),
 • 6 września - IX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych- Łagiewniki 2018, - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kielcach,
 • 12 września - Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Sprawni z niepełnosprawnością”, - dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)

W 2019 roku były to:

 • 16 czerwca - Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” dla mieszkańców dps i ich rodzin, w którym wzięło udział ponad 300 osób,
 • 5 września - X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych- Łagiewniki 2019, - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kielcach),
 • 12 września - Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Sprawni z niepełnosprawnością”, - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego)

W 2020 roku były to:

 • Program „Poznajemy przyrodę i zabytki województwa świętokrzyskiego” – Ze względu na ogłoszony stan epidemii, zmieniliśmy formę realizacji zadania. W ramach wycieczek wyjazdowych zorganizowaliśmy 5 spotkań, podczas których zabraliśmy 20 podopiecznych placówki na wirtualny spacer po zaplanowanych miejscach - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego
 • 8 października - IV Festyn Rekreacyjno – Sportowy „Sprawni z Niepełnosprawnością”, w którym, ze względu na ogłoszony stan epidemii, brali udział mieszkańcy DPS w Łagiewnikach - dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)

Ze względu na epidemię COVID-19, cyklicznie organizowane imprezy, tj.:

 • Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”,
 • X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - Łagiewniki 2020, nie odbyły się.

  W 2021 roku były to:

  o 9 września - XI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych- Łagiewniki 2021 - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

  W 2022 roku były to:
  o 12 czerwca - Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” dla mieszkańców dps i ich rodzin, w którym wzięło udział ponad 350 osób,
  o 8 września - XII Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2022 - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kielcach,
  o Program „Poznajemy przyrodę i zabytki województwa świętokrzyskiego” - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
  o 15 września - V Festynu Rekreacyjno-Sportowego „Sprawni z Niepełnosprawnością” – dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach


   

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych