Plakat informacyjny.W dniu 11.05.2022r. w Kielcach zawarta została umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Domem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, której przedmiotem było dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem dofinansowania jest rozbudowa o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym do przewozu osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury poprzez wykonanie:
- szybu windy łączącego parter z poddaszem budynku (ilość przystanków: 3 – parter, piętro i poddasze) oddzielonego od otoczenia ścianami, podłogą i stropem.
- dźwigu osobowego, bezobsługowego, o napędzie hydraulicznym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. z kabiną bezprzelotową dostępną dla osób niepełnosprawnych ( w tym do transportu osób leżących na łóżkach) z drzwiami kabinowymi, przystankowymi automatycznymi i teleskopowymi. Kabina windy (wnętrze ze stali nierdzewnej), będzie posiadała drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe oraz wykładzinę antypoślizgową i niepalną, lustro na ścianie bocznej, poręcze dla niepełnosprawnych, system głośnomówiący wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o kondygnacji budynku, przyciski z alfabetem Braill’a oraz wentylator kabinowy.
- nowej instalacji elektrycznej związanej z montażem dźwigu osobowego.
- przeniesienie łączy teletechnicznych znajdujących się obok wejścia do budynku mieszkalnego Nr 4.

Rozbudowa o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym do przewozu osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 zapewni możliwość bezpiecznego i samodzielnego przemieszczania się do sal rehabilitacji przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, na przykład poruszające się na wózkach inwalidzkich czy przy pomocy balkoników. Winda znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia i zachowania na dłużej samodzielności przebywających w budynku 85 niepełnosprawnych mieszkańców. Winda umożliwi również mieszkańcom opuszczanie budynku w celu korzystania z przydomowego parku, udziału w zajęciach terapeutycznych, które przeprowadzane są w oddzielnych budynkach placówki czy załatwiania spraw w administracji Domu usytuowanej również w oddzielnym budynku.

Wartość dofinansowania PFRON – 178 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji - 397 600,00 zł

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych