Plakat informujacy o ProjekcieW dniu 30 października 2020r. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach otrzymał środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i personelowi Domu na czas COVID-19.

Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:
121 248,71 zł

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych