Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 01 marca 2022 r. umożliwia się odwiedzanie mieszkańców placówki.
Odwiedziny odbywają się na zasadach obowiązujących przed 05.11.2021 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zwiększoną zachorowalnością na COVID – 19, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej placówki, od dnia 05.11.2021r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin oraz wyjść i wyjazdów mieszkańców poza teren Domu.

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych oraz pracowników tut. placówki od dnia 04.10.2021 r. odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach będą możliwe tyko i wyłącznie przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Dokument potwierdzający szczepienie należy przedstawić pracownikowi portierni przed zarejestrowaniem się w książce odwiedzin.

Informacja dotycząca szczepień przeciwko CoVID-19
mieszkańców i pracowników
Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Stan na 22.04.2021 r.

Liczba mieszkańców – 177 osób z tego:

  • liczba mieszkańców, którzy nie wyrazili zgody na szczepienie – 3 osoby,
  • liczba zaszczepionych mieszkańców I i II dawką szczepionki – 160 osób,
  • liczba zaszczepionych mieszkańców I dawką szczepionki – 6 osób
  • 8 mieszkańców (w tym 2 mieszkańców przyjętych w bieżącym roku) zgłoszonych jest do SPZOZ w Chmielniku i oczekuje na I dawkę szczepionki.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
obowiązuje zakaz wstępu osobom niezatrudnionym i nieupoważnionym.

 

Wytyczne dotyczące paczek i przesyłek.

  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy i kurierów, od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do godz. 15:00 przyjmowane są w budynku biura i tam poddawane zostają trzydniowej kwarantannie.
  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy i kurierów, od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 przyjmowane są przez pracowników portierni przed bramą wjazdową i zabezpieczane w dawnym budynku administracyjnym (za drugimi drzwiami wejściowymi), gdzie przesyłki poddane zostaną trzydniowej kwarantannie. Informację o zabezpieczonych paczkach z podaniem adresatów należy przekazać pracownikom socjalnym o godz. 07:00 dnia następnego.
  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy lub kurierów w soboty przyjmowane są przez pracowników portierni przed bramą wjazdową i zabezpieczane w dawnym budynku administracyjnym (za drugimi drzwiami wejściowymi), gdzie przesyłki poddane zostaną trzydniowej kwarantannie. Informację o zabezpieczonych paczkach z podaniem adresatów należy przekazać pracownikom socjalnym w poniedziałek o godz. 07:00.

Pracownicy portierni podczas przyjmowania przesyłek mają obowiązek stosować środki ochrony osobistej.

Dokementy do pobrania:

Regulamin odwiedzin mieszkańców [ pdf ].
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 [ pdf ].

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych