Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
obowiązuje zakaz wstępu osobom niezatrudnionym i nieupoważnionym.

 

Wytyczne dotyczące paczek i przesyłek.

  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy i kurierów, od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do godz. 15:00 przyjmowane są w budynku biura i tam poddawane zostają trzydniowej kwarantannie.
  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy i kurierów, od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 przyjmowane są przez pracowników portierni przed bramą wjazdową i zabezpieczane w dawnym budynku administracyjnym (za drugimi drzwiami wejściowymi), gdzie przesyłki poddane zostaną trzydniowej kwarantannie. Informację o zabezpieczonych paczkach z podaniem adresatów należy przekazać pracownikom socjalnym o godz. 07:00 dnia następnego.
  • Paczki dla mieszkańców Domu dostarczone przez listonoszy lub kurierów w soboty przyjmowane są przez pracowników portierni przed bramą wjazdową i zabezpieczane w dawnym budynku administracyjnym (za drugimi drzwiami wejściowymi), gdzie przesyłki poddane zostaną trzydniowej kwarantannie. Informację o zabezpieczonych paczkach z podaniem adresatów należy przekazać pracownikom socjalnym w poniedziałek o godz. 07:00.

Pracownicy portierni podczas przyjmowania przesyłek mają obowiązek stosować środki ochrony osobistej.

Dokementy do pobrania:

Regulamin odwiedzin mieszkańców [ pdf ].
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 [ pdf ].

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych