Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 01 marca 2022 r. umożliwia się odwiedzanie mieszkańców placówki.
Odwiedziny odbywają się na zasadach obowiązujących przed 05.11.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych