Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 01.04.2022 r. mieszkańcy naszego Domu mogą ponownie korzystać z urlopów w celu odwiedzenia rodziny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad wyjazdów.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych