Turniej Tańca w DPS w Zborowie.W dniu 13.10.2023 r. podopieczni naszej placówki uczestniczyli w zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zborowie IX Wojewódzkim Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych.

Już od samego początku imprezy panowała bardzo gorąca atmosfera. Zaproszeni goście prezentowali przed publicznością swoje talenty taneczne i porywali wszystkich do wspólnej zabawy. Również nasi Panowie: J. Skuza, K. Bąk, K. Kołodziejczyk, J. Garbanowski, Ł. Charuk i K. Szubert wspólnie z terapeutką zajęciową, E. Mentel przedstawili specjalnie przygotowany na ten cel układ taneczny.
Dziękujemy za zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych