Turniej Bocce.W dniu 05.10.2023r. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach zorganizowało „Turniej Bocce”, do udziału w którym zostali zaproszeni mieszkańcy naszej placówki.Pod opieką terapeuty zajęciowego W. Wawszczyka nasz Dom reprezentowali: D. Janas, St. Kobiec i Z. Kaczmarczyk. W kategorii domów pomocy społecznej startowało sześć drużyn. Zespół z Łagiewnik spisał się wyśmienicie. Sportowcy zajęli I miejsce i wrócili do domu ze złotym medalem.
Gratulujemy i dziękujemy.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych