XXXI Turniej Piłki Nożnej w DPS w Gnojnie.W dniu 7 czerwca 2024 r. nasi mieszkańcy uczestniczyli XXXI Świętokrzyskim Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wraz z Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gnojnie. W turnieju wzięło udział 11 ekip reprezentujących domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy. Rozgrywki prowadzone były w trzech grupach.
W skład drużyny z Łagiewnik wchodzili: K. Kołodziejczyk, P. Nowak, D. Cetera, S. Rogowski, D. Janas, A. Jaguś, K. Szubert, W. Kusak, G. Wierzbowski, P. Kałuża. Trenerem był W. Wawszczyk. Nasi podopieczni spisali się znakomicie i zajęli I miejsce w swojej grupie. Najlepszym strzelcem Turnieju został nasz reprezentant – Krzysztof Kołodziejczyk.
Sportowcom i trenerowi serdecznie dziękujemy.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych