Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że z dniem 17 maja 2021 r. mieszkańcy Domu, po długiej przerwie mogą znów korzystać z urlopów i przepustek w celu odwiedzenia swoich bliskich.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych