Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że z dniem 17 maja 2021 r. mieszkańcy Domu, po długiej przerwie mogą znów korzystać z urlopów i przepustek w celu odwiedzenia swoich bliskich.