Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 01 marca 2022 r. umożliwia się odwiedzanie mieszkańców placówki.
Odwiedziny odbywają się na zasadach obowiązujących przed 05.11.2021 r.