Od 6 do 8 czerwca w parku rekreacyjno – sportowym w Staszowie odbywał się XIX Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie miało na celu między innymi prezentację i promowanie dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnością.
Nasz Dom reprezentowało czterech podopiecznych: Krzysztof Markiewicz, Krzysztof Żwirek, Janusz Skuza i Jarosław Rożek, którzy pod opieką instruktora K-O Krzysztofa Zawieruchy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Po dniu spędzonym wśród znajomych z zaprzyjaźnionych placówek mieszkańcy zadowoleni wrócili do Łagiewnik.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych